Dopłaty rządowe

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Zyskaj do 27 tys. zł w dofinansowaniu na samochód elektryczny. Na pomoc mogą liczyć zarówno osoby prywatne jak i firmy., po spełnieniu określonych warunków.

Samochody elektryczne
Od 12.07.2021 każdy z Nas może ubiegać się o dofinansowanie na samochód elektryczny nawet do 18 750 tys. zł (przy cenie samochodu do 225 000 tys. zł). 
Na większe wsparcie mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Ci otrzymają maksymalnie 27 000 tys. zł (w tym przypadku bez limitu cenowego).
O dofinansowanie mogą starać się zarówno osoby zakupujące samochód za gotówkę, jak i w kredycie, leasingu czy najmie długoterminowym.
Aby otrzymać rządowe wsparcie na samochód elektryczny, należy spełnić kilka warunków:
Przedstawić fakturę kupna. Warto zaznaczyć, że samochód musi być fabrycznie nowy z przebiegiem nie wyższym niż 50 km.
Samochód należy zarejestrować na terytorium RP i użytkować go co najmniej dwa lata.
Ubezpieczyć od wszelkich zdarzeń losowych i utraty wartości.
Warto nadmienić, że o dotację mogą ubiegać się również osoby, które są w posiadaniu samochodu elektrycznego od 01.05.2020r. Jeżeli w takim wypadku auto zostało zakupione w kredycie, lub leasingu, decyzja o wsteczne przyznanie dofinansowania zależy od podmiotów udzielających tych świadczeń. 

W przypadku firm o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz organizacje religijne. 
Dla samochodów osobowych (M1) z ceną do 225 000 zł przewidziano dopłatę do 18.750 zł lub do 27 000 zł o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 000 km.

W przypadku samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) wsparcie będzie wyższe w zależności od przebiegu rocznego, a wynosić będzie do 50 000 zł lub do 70 000 zł (maks. do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu). W tym przypadku brak limitu cenowego.

Aby otrzymać rządowe wsparcie należy spełnić kilka warunków:
• Przedstawić fakturę kupna (samochód musi być fabrycznie nowy z przebiegiem nie wyższym niż 50 km)
• Zarejestrować na wnioskodawcę na terytorium RP i użytkować go co najmniej 2 lata.
• Ubezpieczyć od wszelkich zdarzeń losowych i utraty wartości.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30.09.2025 lub do wyczerpania środków za pośrednictwem strony: Generator wniosków
Sprawdź modele dostępne w finansowaniu: